Kişisel Gelişim Nedir?

, , No CommentsMuhtemelen duymuşsunuzdur, hatta kendinizi içinde görüyor dahi olabilirsiniz, bir bilim veya edebi akım olmayan, ama günümüz kitap ve görsel medya dünyasında yaygın olarak bir okur-yazar akımı olarak gelişen ve temel konusu insanın kendini tanıyıp, hayatta istediklerini elde ederek yaşamında genel bir “mutluluk” ve “başarı” etmesi olan ve yönde çeşitli bilgiler, pratik yöntemler, teknikler sunan bir akım var.

 

Modern insanın bu başarı ve mutlulukla beraber hayatın anlamını arayışını da içeren tüm düşüncelere genel ad olarak “Kişisel Gelişim” deniyor.

 

2000'lerle beraber giderek yaygınlaşan, popüler bir düşünce akımı olan kişisel gelişim kitapları ve kavramı, bu kavramın takipçisinin yaşam kalitesini arttırma, mükemmelleştirme ve kişinin kendisi için en ideal yaşam anlayışını arayıp edinmesi anlamında sıkça yazılan, konuşulan, tartışılan bir alan olarak bir çok insanın hayatına girmiş durumda. 

 

Bu anlayışın herkes tarafından en çok bilinen özelliği ise, insanı her koşulda hayata iyimser yönden baktırmaya çalışması("pozitif olmak") ve kişinin hayatında hedef sahibi olmasını ve bunun için yılmadan çalışmasını söylemesi ve kişiye istediklerini elde ettirmeye çalıştırmasıdır.  

 

Peki biz neden "Kişisel Gelişim"i kitaplarını bu kadar çok merakla takip edip okuyoruz?

 

Muhtemelen geçmiş yaşantımızdan edindiğimiz anlayışımızın ve yöntemlerimizin bizi istediğimiz şeylere yeterince veya hiç ulaştırmadığını düşünüyoruz ve bu yüzden sahip olduğumuz düşünceyi "kişisel gelişim" kitaplarındakilerle değiştirmek istiyoruz.  Bu yüzden kişisel gelişim okuyoruz diyebiliriz.

 

Çünkü insan yaşarken hep yaptıklarının sonucunu test edip görmek; düşünce ve eylemlerini istediği ve düşündüğü bir yöne bir yere vardırmak üzerine kurar hayatını. Her sefer "bu mantıkla bunu yaparsam sürekli bu sonuç olur mu ve başarılı ve mutlu olurmuyum?”anlamında bir çözümleme yaparak yaşar, ama bunu yaparken bir sistem ve mantık içinde her şeyi anlamak ve bütün hayatı boyunca her şeye karşı bu mantığı uygulamak ister. Bir anlamda kişisel gelişim okuma isteğimizin aslında yaşadığımız hayatın asıl işleyiş sistemini/biçimini öğrenmeye çalışmak ve ona uygun şekilde davranma teknikleri bularak, bizi her sefer isteklerimize ulaştıracak şeyleri bulmakla ilgilidir.

 

Ayrıca 21. yüzyılda adına "modern dönem"  denen ve eski çağların şartlarından çok farklı olan günümüz hayat koşullarında, insanın kendini ifade etme, istediklerini elde etme, kendine uygun bir hayat planı yapma veya çevresiyle doğru iletişim kurup sosyalleşme yönünden giderek sorunları artan ve giderek yalnızlaşan şehirli insanın bu sorunlu yönlerini düzeltip, hayatını daha güzel, aktif ve verimli şekilde yaşatmaya çalışarak, okurunu olumlu yönde motive etmeye çalışması önemli diğer özelliklerdendir kişisel gelişim kavramının.

 

Daha ileri manada, insanın kendi varlığını anlama anlamındaki felsefi sorularına bilgelik düzeyinde yanıtlar vermeye çalışan ve insanı bu yönde düşündürtüp bu yönde ilerletmesi ve kişiyi kendisi dışındaki sosyal konularda da harekete geçirecek, toplum içinde onu inisiyatif sahibi yaptırmaya çalışması da başlıca önemli özelliklerindendir kişisel gelişimin.

 

Bu anlamda kişisel gelişim özetle, merkezine okuru için "başarılı ve mutlu bir hayat" amacını koyup, insana istediği türden bir yaşamı gerçekleştirme konusunda önemli temel noktaları anlatmaya çalışan ve insanın bunu yapması içinde genel olarak insana kendisine inanması ve olumlu düşünmesini tavsiye/telkin eden ve insanın yapmak istediği şeyleri de insanın kendisi istediği sürece yapabileceğini söyleyip ona bu yönde çeşitli fikirler sunan bir düşünceler bütünüdür .

Alıntı : Halbuki Hayat Kitabımız

0 yorum:

Yorum Gönder